ТОКЪТ Е СИЛА! 

ИНВЕСТИРАЙ В НЕЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕЦ "ДО КЛЮЧ"

Инвестицията във фотоволтаична електрическа централа е инвестиция в дълготрайни активи. Ние имаме опит и енергия за всеки детайл за да ти спестим времето и усилията. Ние знаем колко ценно е за теб, ние знаем как. Позволи ни да се погрижим за теб и твоите активи, с нас е лесно!

Цялостното Проектно управление от нас на твоята инвестициия във ФЕЦ и доходността й включва:

 ПРОУЧВАНЕ и БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ

 АНАЛИЗИ ДЮ ДИЛИДЖЪНС и ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

 КОНСУЛТИРАНЕ и ФИНАНСИРАНЕ

 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО и АДМИНИСТРИРАНЕ

 ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

 ПРОЕКТИРАНЕ и ИЗГРАЖДАНЕ

 ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ и ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 ТЪРГОВИЯ и БАЛАНСИРАНЕ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯТА

 МОНИТОРИНГ и ПОДДРЪЖКА

ИНФОРМИРАНОСТ 24/7 НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР

Обществените отношения, свързани с производството и потреблението на възобновяема енергия се рагламентират от ЗЕВИ. Присъединяването на нови мощности се извършва от мрежовите оператори съгласно разпоредбите на наредба №6 на КЕВР и важи за всички мрежови оператори, но подходът им към присъединяването на нови мощности, нужни документи, срокове и начинът им на работа е различен. Различен е и подходът на различните Общини и техните районни звена. Всеки проект е специфичен и изисква лична ангажираност, познаване функционирането на институциите и електроенергийната система, защото става въпрос най-вече за капацитета на мрежата за конкретната локация дали може да поеме

параметрите на новата генерираща мощност, да се преустрои или изгради нужната за конкретния проект електроенергийна инфраструктура. А именно познаването на конюнктурата и тенденциите ни дава възможност да предоставим пълен мултисървис. Предоставяме ти широк спектър услуги само в една точка на контакт, така оставаш изцяло фокусиран върху твоята основна дейност, а останалото е наша грижа. По този начин ние изълняваме нашата основна мисия - да сме полезни и активно да участваме в преминаването към 100% зелена кръгова икономика, защото само чрез тази трансформация заедно ще си осигурим нужната сила, конкурентноспособност и благополучие.

НЕКА ОБСЪДИМ ВСИЧКО - КОНКРЕТНО ЗА ТЕБ!

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки